|

Yr, hil, ddynol

1 Leave a comment on verse 1 0 YN YR YRFA
AM LWYDDIANT
YM MHELDROED
COFIWCH
MAE DIM OND UN
GYRFA SYDD
YRHIL DDYNOL
OND MAER WOBR YN
GOSMOPOLAID

8

Source: http://footballpoets.org/poems/yr-hil-ddynol/